Агрохімікати

Обробка поля пестицидами

Агрохіміка́ти — органічні та мінеральні добрива, бактеріальні препарати, хімічні меліоранти, регулятори росту рослин та інші речовини, які застосовують для підвищення родючості ґрунтів, урожайності сільськогосподарських культур і поліпшення якості продукції рослинництва.

Транспортування, зберігання, застосування, утилізація, знищення та знешкодження агрохімікатів та торгівля ними здійснюються відповідно до вимог, встановлених чинним законодавством, санітарними правилами транспортування, зберігання і застосування пестицидів й агрохімікатів та іншими нормативними актами. Населенню агрохімікати продають у дрібнофасованому вигляді та з обов’язковою наявністю інструкції щодо безпечного їх застосування. Сільськогосподарська продукція, отримана в результаті проведення польових випробувань агрохімікатів з новою активною речовиною, підлягає знищенню з дотриманням вимог санітарних правил щодо безпеки для здоров’я людини та охорони навколишнього природного середовища.

Джерела

Література

  1. Коваленко Т. Умови торгівлі пестицидами та агрохімікатами // Агробізнес сьогодні. 2014. № 10. С. 52–55.
  2. Кравцова К. М. Обіг пестицидів у сільському господарстві україни як об’єкт адміністративно-правового регулювання // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2015. Вип. 31 (2). С. 143–146. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2015_31%282%29__34

Автор ВУЕ

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ