Агропромислова інтеграція

Агропромислова інтеграція

Агропромисло́ва інтегра́ція — органічне поєднання і взаємодія сільського господарства з промисловістю, яка переробляє сільськогосподарську сировину, та іншими суміжними галузями матеріального виробництва. Мета агропромислової інтеграції — зростання обсягу та підвищення ефективності виробництва і переробки сільськогосподарської продукції, розв’язання соціальних та економічних проблем міста й села. За соціально-економічною сутністю агропромислова інтеграція є специфічною формою територіально-виробничого міжгалузевого комбінування, коли підприємства різних виробничих галузей із відокремленими технологічними процесами об’єднуються з метою зосередження в єдиній системі процесів виробництва, переробки, зберігання й реалізації продукції. Характеризується наявністю тісних і стійких функціональних (технологічних) зв’язків між окремими ланками (підприємствами, виробництвами), спільністю виробничої і соціальної інфраструктури. За типом галузевого комбінування розрізняють інтеграцію вертикальну (поєднання взаємопов’язаних стадій виробничого процесу — від виробництва сировини до одержання готової продукції) і горизонтальну (поєднання підприємств, що виробляють однорідну продукцію, або вузькоспеціалізованих підприємств з однаковими функціями).

Література

  1. Агропромышленная интеграция в условиях научно-технического прогресса. Киев, 1984.
  2. Балабанов Г. В. Территориальная сегментация продовольственного рынка Украины. Зернопродуктовый комплекс Украины: структура и территориальная организация. Киев : ПАП, 1999. 105 с.
  3. Дубицький В. В. Агропромислова інтеграція: теорія, еволюція, імовірні перспективи розвитку. Кам'янець-Подільський : Мошак М. І., 2003. 207 с.
  4. Ярема Л. В. Інтеграційно-економічні процеси в агропромисловому комплексі // Актуальні проблеми економіки. Київ : Національна академія управління. 2008. № 2. С. 42–47.
  5. Левковська Л. В. Інтеграційні процеси фінансового та промислового капіталу як матеріальна основа корпоративного підприємництва // Економіка промисловості. Донецьк : Інститут економіки промисловості НАН України. 2011. № 1. С. 57–62.
  6. Пуцентейло П. Р. Організаційно-економічний механізм забезпечення сталого розвитку м'ясного скотарства // Актуальні проблеми економіки. Київ : Національна академія управління. 2011. № 3. С. 80–85.
  7. Прушківська Е. В., Черномаз К. Г. Особливості агропромислової інтеграції в умовах посилення глобалізації // Економічний простір. 2016. № 116. С. 78–88. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2016_116_8

Автор ВУЕ

Покликання на цю статтю:
Івченко А. С. Агропромислова інтеграція // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Агропромислова інтеграція (дата звернення: 17.11.2019).