Агресивність (біологія)


Агреси́вність у біології (від лат. agressio — напад) — активні ворожі дії однієї особини щодо іншої з метою оволодіти їжею, самкою, певною територією тощо. Агресивна поведінка тварин — поняття, ширше, ніж агоністична поведінка, адже включає ворожі дії по відношенню до особин не тільки свого, а й інших видів, зокрема, поведінка хижака щодо жертви. Переважно ґрунтується на безумовних рефлексах і знаходить вияв на досить ранніх стадіях життя (наприклад, дії зозуленяти щодо інших пташенят). До агресивної поведінки слід відносити випадки канібалізму пташенят сов чи дітовбивство своїх дитинчат самцями лева. Для агресивної поведінки є характерними колективні дії, наприклад, захист мартинами території своєї колонії від чужинців включно з діями активної оборони.

Література

  1. Laurel R. Fox. Cannibalism in natural populations // Annual Review of Ecology and Systematics. 1975. № 6. P. 87–106.
  2. Мак-Фарленд Д. Поведение животных: Психобиология, этология и эволюция / Пер с англ. Москва : Мир, 1988. 520 с.

Автор ВУЕ