Агрегати грошові


Агрегати грошові

Агрега́ти грошові́ — синтетичні вимірники обсягу і структури грошової маси в економіці; види грошей і грошових засобів, що розрізняються за ступенем ліквідності. Засади теорії ліквідності й грошових агрегатів описані у 20 ст. у працях А. Маршала, А. Пігу, Дж. М. Кейнса, М. Фрідмана та ін. У теоретичному аспекті виділяють такі грошові агрегати: М0, M1, M2; M3, L. У прикладному аспекті кількість і склад грошових агрегатів визначається центральними банками країн (наприклад, у Великій Британії — 5 грошових агрегатів, у США — 4, у Німеччині — 3). Національний банк України використовує 4 грошові агрегати: М0 — готівкові кошти в обігу поза депозитними корпораціями; М1 — агрегат М0 та переказні депозити в національній валюті; М2 — агрегат М1 та переказні депозити в іноземній валюті й інші депозити; М3 — агрегат М2 та цінні папери, крім акцій. Основна сфера використання грошових агрегатів — регулювання грошової маси (встановлення верхньої та нижньої меж зміни грошових агрегатів). Межі встановлюються з метою стримування інфляції.

Література

  1. Friedman M., Schwartz A. Monetary Statistics of the United States: Estimates, Sources, Methods. New York : Columbia University Press, 1970. 612 p.
  2. Сноудон Б., Вэйн Х. Современная макроэкономика и её эволюция с монетаристской точки зрения: интервью с профессором Милтоном Фридманом // Эковест. 2002. № 4. С. 520–557.
  3. Монетарна політика Національного банку України: сучасний стан та перспективи змін / За ред. В. С. Стельмаха. Київ : Центр наукових досліджень НБУ, УБС НБУ, 2009. 404 с.
  4. Монетарна політика в сучасному глобальному середовищі (до 20-річчя банківської системи України) / Упоряд. Л. М. Ремньова. Чернігів : ЧДІЕіУ, 2011. 68 с.
  5. Глущенко С. В. Монетарна політика: теоретико-методологічні аспекти. Київ : НаУКМА, 2017. 63 с.

Автор ВУЕ

Покликання на цю статтю:
Кушнір Л. Л. Агрегати грошові // Велика українська енциклопедія. URL: http://vue.gov.ua/Агрегати грошові (дата звернення: 14.10.2019).