Аграрний ринок

Аграрний ринок

Агра́рний ри́нок — сукупність грошово-кредитних, товарообмінних і фінансових відносин, які виникають між сільськогосподарськими виробниками та іншими зацікавленими господарчими суб’єктами. У Законі України «Про державну підтримку сільського господарства України» аграрний ринок визначається як «сукупність правовідносин, пов’язаних з укладанням та виконанням цивільно-правових договорів щодо сільськогосподарської продукції». Суб’єкти аграрних правовідносин — сільськогосподарські підприємства, колективні сільськогосподарські підприємства кооперативного та корпоративного типу, фермерські (селянські) господарства, приватні сільськогосподарські підприємства, оптові ринки сільськогосподарської продукції, органи державної влади та управління, органи місцевого самоврядування. Об’єкти аграрних правовідносин — рухоме і нерухоме майно, грошові кошти, документально підтверджені вимоги майнового характеру. Аграрний ринок функціонує відповідно до наступних завдань: просування продукції від сільськогосподарського виробника до кінцевого споживача та обмін виробників і покупців ціновими пропозиціями задля визначення обсягів платоспроможного попиту та встановлення ринкових цін. Основні елементи інфраструктури аграрного ринку: біржовий ринок сільськогосподарської продукції, оптові ринки сільськогосподарської продукції, роздрібні ринки сільськогосподарської продукції, регіональні аграрно-маркетингові центри, аукціони, фірмова збутова мережа, сільськогосподарські ярмарки та виставки тощо. Допоміжні елементи інфраструктури аграрного ринку: система транспорту, логістики, складського господарства, зв’язку, реклама, ціновий моніторинг, установи стандартизації, сертифікації, страхування тощо.

Література

  1. Коваленко Ю. С. Аграрний ринок України: організація та управління. Київ : ІАЕ УААН, 1998. 108 с.
  2. Мізюк Б. М., Харук К. Б. Стратегія інноваційного розвитку оптових сільськогосподарських ринків: механізм формування та реалізації на основі системної моделі стратегічного управління. Львів : Сполом, 2013. 172 с.
  3. Харук К. Б., Скриньковський Р. М. Формування регіонального аграрно-маркетингового центру // АгроСвіт, 2014. № 24. С. 8–13.
  4. Білецька Н. В. Резерви і механізми підвищення ефективності агропромислового комплексу України // Економіка та держава. Київ : Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, 2015. № 2. С. 115–117.
  5. Лупенко Ю. О. та ін. Інтеграція та самоорганізація аграрного бізнесу в умовах децентралізації влади: монографія. Київ : Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», 2015. 484 с.
  6. Брюховецький І. М. та ін. Розвиток аграрного бізнесу в Україні. Суми : Сумський національний аграрний університет, 2016. 365 с.

Автор ВУЕ

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Харук К. Б. Аграрний ринок // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Аграрний ринок (дата звернення: 3.06.2020).

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ