Агентство з багатостороннього гарантування інвестицій

Аге́нтство з багатосторо́ннього гарантува́ння інвести́цій (англ. Multilateral Investment Guarantee Agency), МІГА (МIGA) — автономна міжнародна організація Групи Всесвітнього Банку Організації Об’єднаних Націй, метою якої є сприяння спрямуванню прямих іноземних інвестицій у країни, що розвиваються, страхування від політичних ризиків та надання гарантій приватним інвесторам, а також надання консультаційних та інформаційних послуг. Створене 1988 згідно з конвенцією від 11.10.1985. До складу організації входить 181 країна, статутний капітал перевищує 1 млрд доларів США, штаб-квартира перебуває у м. Вашингтоні. Агентство з багатостороннього гарантування інвестицій захищає від ризиків обмеження руху коштів, конфіскації, військових та громадянських конфліктів, порушення умов контракту. Перевагу надає інвестиціям у екологічні та соціальні програми, у розвиток інфраструктури країн з низьким рівнем життя, політичним ризиком та іншими конфліктами. Агентство з багатостороннього гарантування інвестицій вже видало понад 900 гарантій та розмістило понад 17 млрд доларів США прямих іноземних інвестицій у 96 країнах, що розвиваються.

Література

  1. Красавина Л. Н., Былиняк С. А., Смыслов Д. В. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. Москва : Финансы и статистика, 2003. 608 с.
  2. Моисеев А. А. Международные финансовые организации. Правовые аспекты деятельности. Москва : ОМЕГА‑Л, 2006. 296 с.
  3. Егоров А. В. Международная финансовая инфраструктура. Москва : Линор, 2009. 327 с.
  4. Рогач О. І., Дзюба П. В. Міжнародні портфельні інвестиції. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2016. 950 с.

Автор ВУЕ

К. О. Ільченко


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Ільченко К. О. Агентство з багатостороннього гарантування інвестицій // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Агентство з багатостороннього гарантування інвестицій (дата звернення: 28.10.2021).

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ