Авіакомпас

Авіако́мпас

Авіако́мпас (від авіа… і компас) — пристрій для визначення напрямку руху літальних апаратів.

Є декілька видів авіакомпасів, що відрізняються орієнтирами, відносно яких виконується пеленгація. Поміж них:

Спочатку було сконструйовано магнітний авіакомпас, який тепер не використовують, оскільки на його покази впливають власні магнітні поля літального апарата.

Принцип дії гіроскопічного авіакомпаса ґрунтується на використанні властивостей гіроскопа і добового обертання Землі, що дає змогу використовувати його для автономної навігації. Це особливо актуально в ракетній техніці.

Авіакомпаси різних типів стали допоміжною апаратурою після введення в дію глобальних систем позиціонування, які дозволяють визначати координати, швидкість і напрямок руху об’єктів у будь-якій точці Земної кулі.

Література

  1. Перов А. И., Харисов В. Н. ГЛОНАСС. Принципы построения и функционирования. 4-е изд. Москва : Радиотехника, 2010. 800 с.
  2. Гофманн-Велленгоф Б., Легат К., Візер М. Навігація. Основи визначення місцеположення та скеровування / пер. з англ. за ред. Яцківа Я. С. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2006. 449 с.

Автор ВУЕ

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ