Автоштурман

Автошту́рман (від авто… і штурман) — комплекс навігаційних пристроїв, що автоматично та безперервно виконує обчислення поточних координат повітряного або морського судна й прокладання його шляху до заданої цілі.

Для виконання цих функцій у автоштурмана має бути інформація щодо вихідних координат судна, координат цілі, а також поточних параметрів руху судна (його географічне положення, швидкість і напрямок руху) і параметрів середовища навколо нього (швидкість і напрямок руху води або повітря, можливі атмосферні та водні аномалії — урагани, торнадо тощо). Результатом роботи автоштурмана є команди управління, що змінюють параметри руху судна та забезпечують досягнення цілі.

Сучасні автоштурмани використовують інформацію, одержану від інерціальних, радіотехнічних, супутникових навігаційних систем та карти погоди, що в реальному часі поширюються у світових інформаційних мережах.

Література

  1. Генике А. А., Побединский Г. Г. Глобальные спутниковые системы определения местоположения и их применение в геодезии. Москва : Картгеоцентр, 2004. 355 с.
  2. Бабак В. П., Наритнік Т. М., Куц Ю. В., Казиміренко В. Я. Обробка сигналів у радіоканалах цифрових систем обробки інформації. Київ : НАУ, 2005. 476 с.
  3. Вагущенко Л. Л., Вагущенко А. Л., Заичко С. И. Бортовые автоматизированные системы контроля мореходности. Одесса : ФЕНИКС, 2005. 272 с.

Автор ВУЕ

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ