Автохронометраж

Автохронометра́ж (від авто… і хронометраж) — спосіб автоматичного вимірювання часу, який здійснюється за допомогою спеціальних технічних приладів та виключає безпосередню участь людини у хронометруванні, що забезпечує високу точність отримуваних кількісних даних.

Застосування автохронометражу в спортивній практиці, особливо в умовах щільної конкуренції, є невід’ємною складовою змагань різного рівня у видах спорту, де остаточним результатом є час долання встановленого відрізку дистанції. До таких належать: веслування, плавання, легка атлетика (бігові дисципліни, ходьба), велосипедний, лижний, ковзанярський, вітрильний, санний, авто- та мотоспорт тощо. У різних видах спорту використовується різна точність вимірювання часу. Як правило, вона перебуває в межах 0,1 — 0,001 с, що в 40 разів швидше, ніж може побачити око людини.

Забезпечення необхідної точності вимірювання часового інтервалу з технічного погляду не становить особливих труднощів, проте специфіка спорту накладає на цей процес свої особливості. Удосконалення автохронометражу відбувається завдяки використанню технічних новинок — різних фотодавачів і мікрочіпів, систем реєстрації фальстарту, системи фотофінішу тощо. Найбільше поширення отримали оптико-електронні пристрої, що використовують фотоелементи. Зазначений принцип вимірювання полягає в тому, що атлет перетинає два або кілька променів світла, сфокусованих на приймально-передавальних пристроях світлового випромінювання — фотодіодах — і на мить розмикає коло. В результаті виникає електричний імпульс, який, перетворюючись за допомогою спеціального обладнання (апаратурного та програмного забезпечень), в режимі on-line автоматично визначає час в мілісекундах (мс).

Література

  1. Кашуба В. О., Хмельницька І. В., Юхно Ю. О. Використання хронометричних систем у спортивних змаганнях // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: Зб. наук. пр. Волинького нац. університету ім. Лесі Українки. 2012. № 4 (20). С. 434–443.
  2. Литвиненко Ю. В. Современные оптико-электронные системы регистрации и анализа двигательных действий спортсмена. Київ : Експрес, 2012. 52 с.

Автор ВУЕ

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ