Автосугестія

Автосуге́стія (від авто… і сугестія) — самонавіювання; процес і результат сугестії, спрямованої людиною на себе. Автосугестія буває мимовільною та довільною. Мимовільна автосугестія, зазвичай, є складником звичайної сугестії, яку людина зазнає від інших, у разі некритичного ставлення до дійсності і до себе. Довільна автосугестія є важливою умовою психічної саморегуляції.

При автосугестії людина — водночас і суб’єкт, і об’єкт процесу сугестії. Результат автосугестії залежить від індивідуальних властивостей людини, насамперед, від сугестивних здібностей та міри навіюваності. Автосугестія як елемент захисних механізмів допомагає людині послабити травматичні переживання.

Автосугестія — важливий елемент багатьох психологічних практик, наприклад, аутогенного тренування, медитативних вправ, йоги тощо, які дають змогу створювати специфічні психоемоційні стани, впливати на психофізіологічні процеси та на функціонування організму в цілому. За допомогою автосугестії людина може значно підсилювати свої фізичні та психічні можливості, а може, навпаки, спричиняти порушення і хворобливі прояви (див. Ятрогенія).

Література

  1. Куэ Э. Сознательное самовнушение как путь к господству над собой: методы, техника, практика. Москва, 2011.

Автор ВУЕ

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ