Авторський аркуш

А́вторський а́ркуш — одиниця обсягу твору у видавничо-поліграфічній галузі.

1 авторський аркуш становить:

• 40 000 друкованих знаків прозового тексту (включно зі знаками пунктуації, цифрами, проміжками між словами);

• 700 віршованих рядків;

• 3 000 см2 площі зображального матеріалу.

Історична довідка

До появи компʼютерної техніки підрахунок авторських аркушів був складною процедурою. Співробітник видавництва з олівцем у руках підраховував приблизну кількість знаків в авторському рукописі. Для цього він обирав типову сторінку тексту. Лічив на ній кількість знаків у рядку та кількість рядків. Перемноживши ці показники, отримував кількість знаків на сторінці. Підрахувавши кількість таких сторінок, підраховував загальну кількість знаків у рукописі. Оскільки не всі сторінки були однаково заповненими, то остаточну кількість корегував.

За такою технологією досягнути абсолютної точності підрахунків авторських аркушів було неможливо.

Характеристика

Класифікація

Підрахунок обсягу авторського аркуша має особливості для матеріалів таких видів:

• прозового тексту;

• віршованого тексту;

• драматичного твору;

• табличного матеріалу;

• формульного матеріалу;

• зображального матеріалу.

Особливості різновидів

Авторський аркуш прозового тексту

1 авторський аркуш прозового тексту становить 40 000 друкованих знаків (включно зі знаками пунктуації, цифрами, проміжками між словами).

Підраховуючи обсяг авторського аркуша у прозовому тексті, використовують програму Microsoft Word (вкладка «Статистика»). Для цього кількість знаків із проміжками в складеному тексті слід поділити на 40 000. Зазвичай 1 авторський аркуш — це 22 сторінки складеного на компʼютері кириличного тексту за умови ємності сторінки 1800 знаків.

Авторський аркуш віршованого тексту

1 авторський аркуш віршованого тексту — це 700 віршорядків.

За віршований рядок приймають:

а) кожний окремий рядок віршованого твору включно із словом або частиною віршованого рядка, що виділені в окремий рядок як поетичний прийом;

б) заголовок віршованого твору, скільки би рядків він не займав.

Не враховують в обсязі авторського аркуша віршованого тексту:

а) дату;

б) декоративні елементи, які застосовуються для членування (цифри, зірочки тощо);

в) порядкові номери рядків.

Авторський аркуш драматичного твору

У драматичних творах обсяг прозових реплік підраховується так само, як звичайного прозового тексту, а віршованих реплік — як обсяг віршованого тексту. Імена дійових осіб, надруковані окремими рядками, підраховують таким чином: кожні 5 рядків вважають за 1 рядок прозового тексту. Якщо імена надруковані на берегах, тоді кожні 5 імен вважають за один рядок. Кожний рядок заголовків також приймають за звичайний рядок. Ремарки, надруковані окремими рядками, підраховують як звичайний прозовий текст.

Авторський аркуш табличного матеріалу

У таблицях кількість рядків підраховується за найбільш заповненою рядками графою. Обсяг таблиці у знаках дорівнює кількості рядків, помножених на кількість знаків у рядку, що займає повну ширини таблиці. Кожний рядок заголовків таблиці, приміток до неї вважають за рядок основного тексту.

Не враховують в обсязі авторського аркуша табличного матеріалу:

а) графи, які не заповнені на сторінці цілком;

б) заголовки, які повторюються при продовженні таблиці на наступній сторінці, в тому числі бокові;

в) заголовки «Продовження таблиці», «Закінчення таблиці» тощо;

г) горизонтальні лінійки (крім підсумкової).

Кількість рядків у таблиці-проформі з текстом у боковику і заголовній частині та порожніми графами ділять на 2 і множать на кількість знаків у рядку, що займає повну ширину таблиці.

У таблицях-пустографках із текстом лише у заголовках граф кількість рядків у самому багаторядковому заголовку множать на кількість знаків у рядку, що займає повну ширину таблиці.

Обсяг таблиці без лінійок (висновку), безпосередньо включеної у фразу як її продовження або закінчення (без заголовків з невеликою кількістю граф), підраховують, помноживши найбільшу кількість рядків у графі на середню кількість знаків у рядку, що займає повну ширину таблиці.

Авторський аркуш формульного матеріалу

Обсяг виділених в окремий рядок формул підраховують за кількістю знаків, що містяться по довжині кожного формульного рядка.

Авторський аркуш зображального матеріалу

1 авторський аркуш зображального матеріалу — це 3 000 см2 площі зображального матеріалу. Обсяг зображального матеріалу підраховується за площею у см2, яку займе кожне графічне зображення у виданні при реальному масштабуванні. Якщо форма зображення непрямокутна, його обсяг підраховують за площею прямокутника, в який воно може бути вписане. Сумарну площу ділять на 3 000 см2.

Застосування

Авторський аркуш є основою для встановлення обсягу інших показників друкованого твору, зокрема він є частиною обліково-видавничого аркуша.

Авторський гонорар та обсяг роботи працівників видавництва також розраховується відповідно до кількості авторських аркушів.

Додатково

Друковані знаки — елементи складання тексту: літери, цифри, інші символи, розділові знаки.

Література

1) Шевченко В. Е. Розмірні характеристики видань: Текст лекції з курсу «Художньо-технічне редагування. Київ : Інститут журналістики, 2005. 76 с.

2) Шевченко В. Е. Розрахункові таблиці та стандартні документи з дисципліни «Художньо-технічне редагування». Київ : Інститут журналістики, 2009. 109 с.

3) Шевченко В. Е. Художньо-технічне редагування. Київ : Видавець Паливода А. В., 2010. 516 с.

Автор ВУЕ

В. Е. Шевченко

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Шевченко В. Е. Авторський аркуш // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Авторський аркуш (дата звернення: 28.10.2021).

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ