Авторське редагування

А́вторське редагува́ння, саморедагування — самостійне редагування тексту автором. Авторське редагування інтегроване в усі етапи текстотворення — від розроблювання задуму, словесного оформлення до шліфувального читання завершеного тексту.

Удосконалюючи власний текст, автор аналізує й оцінює написане, відтак змінює його структуру, концепцію героїв та сюжетних ліній, скорочує або розширює розділи, добирає стилістично доречніші звороти й точніші слова, виправляє орфографічні та пунктуаційні помилки тощо.

Класики української літератури І. Франко, Б. Лепкий, В. Стефаник, О. Гончар та ін. ретельно працювали над власними текстами, досягаючи досконалості в кожній фразі.

Авторське редагування набуває великого значення при випуску перевидань, що зумовлено необхідністю оновити дані, залучити нові матеріали, виправити помилки.

Бажання змінити текст, змістити ідейні акценти може виникнути в автора й унаслідок його світоглядної еволюції. Тому були створені редакції творів «Чорна рада» П. Куліша, «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького та ін.

У підготовці тексту до оприлюднення найдоцільніше поєднувати авторське редагування із професійним редагуванням.

Автор ВУЕ

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Редакція ВУЕ Авторське редагування // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Авторське редагування (дата звернення: 28.10.2021).

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ