Авторознавство судове

Авторозна́вство судове́ — галузь криміналістики та наук про закономірності мовної поведінки людини, методи дослідження її писемної індивідуальності з метою встановлення авторства документів для правосуддя. Судове авторознавство ґрунтується на теорії криміналістики, ідентифікації, формується та розвивається на основі відповідної трансформації даних багатьох наук, переважно лінгвістики, психолінгвістики, соціолінгвістики, психології та власне авторознавчих експериментально-теоретичних досліджень. Об’єкт судового авторознавства — писемне мовлення людини, втілене в письмових текстах. Мета судового авторознавства — розробка принципових положень про закономірності: а) формування та функціонування комплексу мовних, інтелектуальних навичок, які є підґрунтям писемного мовлення, з погляду завдань авторознавчої судової експертизи; б) процесу експертного дослідження писемного мовлення. Вивчення механізмів писемного мовлення дає змогу з’ясувати природу властивостей, суттєвих для криміналістичного дослідження (індивідуальності, динамічної стійкості, варіаційності); розкрити зміст і здійснити наукову систематизацію ознак писемного мовлення; зрозуміти ідентифікаційну, діагностичну значущість названих ознак у відповідних різновидах досліджень; розробити методику судово-авторознавчої експертизи.

Література

  1. Литвин Т. Можливості судово-лінгвистичної експертизи на початку ХХІ ст. // Право України. 2001. № 1. С. 110–113.
  2. Вул С. М., Кузниченко Л. В. Автороведческая и лингвистическая экспертизы письменной речи // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. Харків : Право, 2005. Вип. 5. С. 162–166.
  3. Свиридова Л. В. Особливості методики авторознавчої класифікаційно-діагностичної експертизи // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. 2010. Вип. 10. С. 262–270.
  4. Благута Р. І. та ін. Криміналістика. Київ : Атіка, 2012. 496 c.

Автор ВУЕ

С. М. Вул

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Вул С. М. Авторознавство судове // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Авторознавство судове (дата звернення: 3.12.2021).

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ