Авторизація (інтелектуальна власність)

Авторизація у галузі права інтелектуальної власності — визнання своїм або схвалення автором тексту власного твору в певному вигляді (це може бути рукопис, копія, переклад тощо), а також надання автором повноважень чи згоди на якусь дію, наприклад, на перекладання, інсценування чи екранізування твору. Авторизація перекладу — офіційного затвердження автором переглянутого й схваленого ним тексту перекладу свого твору на іншу мову, якою автор володіє. Така авторизація є одночасно свідченням пріоритету цього перекладу перед іншими перекладами на цю саму мову й дозволом на тиражування перекладу в такому вигляді.

Джерела

ДСТУ 2938-94. Системи оброблення інформації. Основні поняття. Терміни та визначення. Київ : Держстандарт України, 1995. 36 с.

Література

  1. Романец Ю. В., Тимофеев П. А., Шаньгин В. Ф. Защита информации в компьютерных системах и сетях. Москва : Радио и связь, 2001. 376 с.
  2. Олійник А. В., Шацька В. М. Інформаційні системи і технології у фінансових установах. Львів : Новий Світ-2000, 2006. 436 с.
  3. Бондаренко С. В. Авторське право і суміжні права. Київ : Інститут інтелектуальної власності і права, 2008. 288 с.
  4. Харитонова О. І. та ін. Право інтелектуальної власності / За заг. ред. О. І. Харитонової. Київ : Юрінком Інтер, 2015. 544 с.

Автор ВУЕ

Редакція ВУЕ

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Редакція ВУЕ Авторизація (інтелектуальна власність) // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Авторизація (інтелектуальна власність) (дата звернення: 20.10.2021).

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ