Авторизація банківських операцій


Авторизація банківських операцій — підтвердження повноважень або авторства особи, яка пред’явила електронний документ або картку. Розрізняють авторизацію електронних документів за деякими атрибутами в цифровій формі, авторизацію магнітних або процесорних карток і авторизацію власне користувачів банківської системи безпосередньо за їхніми фізичними параметрами (папілярними лініями й візерунками на пальцях і долонях рук).

Автор ВУЕ

Покликання на цю статтю:
Редакція ВУЕ Авторизація банківських операцій // Велика українська енциклопедія. URL: http://vue.gov.ua/Авторизація банківських операцій (дата звернення: 22.08.2019).