Автопрокладач

Автопроклада́ч, автопрокладальник, одограф ― навігаційний пристрій, призначений для автоматичного вироблення поточних координат місця корабля (судна) і графічного зображення його шляху на морській карті (планшеті) або електронному дисплеї.

Автопрокладач складається з обчислювача, вузла, що записує, і столу прокладання.

Усередині столу прокладання закріплюється карта (планшет), на якій автоматично викреслюється лінія руху корабля, а на карті, закріпленій поверх прозорої кришки столу, штурман веде прокладання вручну (для контролю). На цій карті за даними автопрокладача висвічується мітка в точці, що відповідає місцю корабля. Початковими даними для зчислення є координати початкової точки, курс і швидкість корабля або пройдена ним відстань, отримувані від курсовказівника й лага відповідно, навігаційні параметри від зв’язаних з автопрокладачем радіонавігаційних систем. За цими даними обчислювач виробляє поточні координати корабля й забезпечує автоматичне прокладення шляху корабля на карті (планшеті). Зчислені координати транслюються у відповідні корабельні системи та прилади.

Найбільш перспективними типами автопрокладачів є відеоавтопрокладачі, в яких прокладення шляху й індикація місця корабля здійснюється на екрані дисплея ЕОМ, а навігаційна обстановка в районі плавання видається на екран у вигляді цифрової (електронної) карти, що зберігається в пам’яті ЕОМ або вводиться в неї перед походом.

Література

  1. Дмитриев В. И, Рассукованный Л. С. Навигация и лоция, навигационная гидрометеорология, электронная картография. Москва : Моркнига, 2012. 326 с.
  2. Симоненко С. В., Голодов Н. Ф. Навигационное обеспечение мореплавания. Киев : ГУ "Госгидрография", 2015. 268 с.

Автор ВУЕ

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ