Автономія соціальна

Автоно́мія соціа́льна — можливість індивіда, групи або організації самостійно вибирати і здійснювати економічну, політичну, культурну діяльність.

Автономія соціальна пов’язана із розв’язанням таких питань, як раціональний розподіл ресурсів, повноважень між рівнями управління, врівноваження прав та обов’язків тощо.

Умова соціальної автономії — наявність у суспільстві умов для безперешкодної самореалізації особи, ініціатив громадян та громадських організацій, розвиток демократичних інститутів.

Соціальна автономія є серйозною проблемою для вразливих категорій населення: пенсіонерів, людей з інвалідністю та ін.

Автор ВУЕ

Редакція ВУЕ

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Редакція ВУЕ Автономія соціальна // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Автономія соціальна (дата звернення: 24.10.2021).

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ