Автоматична лінія

Автомати́чна лі́нія — комплекс пристроїв з єдиною системою автоматичного керування, який у технологічній послідовності виконує операції з виготовлення виробів.

Суттєва особливість автоматичної лінії полягає в тому, що в її складі є засоби автоматичного транспортування виробу від однієї технологічної операції до іншої, що виключає необхідність ручної праці під час виробництва. За людиною зберігаються функції наглядання за роботою лінії та її окремих пристроїв і втручання, якщо виникає аварійна ситуація.

Відповідно до ступеня спеціалізації та залежно від масштабу виробництва розрізняють такі типи автоматичних ліній:

  • спеціальна;
  • спеціалізована;
  • універсальна.

На спеціальній автоматичній лінії обробляють деталі одного найменування, а на спеціалізованій — однотипні вироби. У разі зміни об’єкта, який обробляють, необхідно лише переналаштувати на цих лініях засоби автоматизації. Спеціальні та спеціалізовані автоматичні лінії переважно застосовують у масовому виробництві з обмеженою номенклатурою деталей. У них часто використовують спеціальні засоби автоматизації та обладнання.

Автоматична лінія.jpg

На малюнку зображено спеціалізовану автоматичну лінію розливання рідких препаратів у флакони й закупорювання їх на українському фармацевтичному виробництві.

Універсальні автоматичній лінії — це лінії, створені на базі універсального обладнання й універсальних засобів автоматизації, тому їх можна швидко переналаднати. Це дає змогу за зміни об’єкта оброблення перейти на випуск нової продукції без значних затрат коштів і часу. Такі лінії найчастіше використовують у ковальсько­-штампувальному виробництві.

Література

  1. Пуш В. Э., Пигерт Р., Сосонкин В. Л. Автоматические станочные системы. Москва : Машиностроение, 1982. 319 с.
  2. Гибкие автоматические производства / Под. ред. С. А. Майорова. Ленинград : Машиностроение, 1985. 453 с.
  3. Єгупов Ю. А. Організація виробництва на промисловому підприємстві. Київ : Центр навчальної літератури, 2006. 488 с.
  4. Проць Я. І. Автоматизація виробничих процесів. Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2011. 344 с.

Автор ВУЕ

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ