Автоматизована система


Автоматизо́вана систе́ма — сукупність складників, призначених для досягнення визначеної мети з використанням засобів автоматики.

Класифікація

Складниками автоматизованої системи є групи персоналу, необхідні комплекси автоматизації та правила (алгоритми) дій.

Залежно від визначеної мети автоматизовані системи поділяють на кілька видів:

 • системи автоматизованого проектування (САПР );
 • автоматизовані системи наукових досліджень (АСНД);
 • автоматизовані системи керування (АСК ).
  • АСК поділяють на два підкласи:
   • системи керування технологічними процесами;
   • системи керування підприємством (галуззю).

Напрямки

Автоматизація системи відбувається за трьома напрямами:

 1. розроблення методів вивчення закономірностей об’єктів керування і розроблення ефективних алгоритмів керування;
 2. визначення економічної доцільності автоматизації системи в цілому або її частин;
 3. створення необхідних технічних засобів.

Спільною властивістю автоматизованих систем будь-якого призначення є необхідність обробки великих масивів даних: уведення, виведення, запам’ятовування, аналізування тощо. Ефективність дії автоматизованої системи в цілому часто залежить від ефективності виконання цих функцій. Це привело до створення спеціалізованих автоматизованих систем — автоматизованих інформаційних систем (АІС), мета яких полягає в оптимізації оброблення цифрових даних незалежно від джерела їх походження. Визначальною рисою АІС є їхня гнучкість, тобто можливість обробляти різні за походженням дані в стандартизованому технологічному засобі, змінюючи тільки алгоритм оброблення даних.

Автоматизація системи будь-якого призначення є способом підвищення її продуктивності та якості її продукту.

Література

 1. Тимофеев Б. Б. Научно-техническая революция и автоматизация производства. Киев : О-во «Знание» УССР, 1982. 47 с.
 2. Капустин Н. М. Автоматизация производственных процессов в машиностроении. Москва : Высшая школа, 2004. 415 с.
 3. Проць Я. І. та ін. Автоматизація виробничих процесів. Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2011. 344 с.
 4. Ельперін І. В., Пупена О. М., Сідлецький В. М., Швед С. М. Автоматизація виробничих процесів. Київ : Видавництво Ліра-К, 2015. 378 с.

Автор ВУЕ