Автоколивання

Автоколивання — незгасаючі коливання в нелінійній динамічній системі, амплітуда й частота яких можуть залишатися незмінними протягом довгого проміжку часу

Автор ВУЕ

Посилання на статтю