Автокаталіз

Автоката́ліз (від авто... і каталіз) — збільшення швидкості хімічної реакції за рахунок того, що один з її продуктів є каталізатором або реагентом цієї ж або спряженої реакції. Перебіг автокаталітичних реакцій нелінійний і описується, зазвичай, сигмоїдою: спочатку швидкість перетворення невелика (індукційний період), потім вона різко зростає в міру накопичення продукту, що каталізує реакцію, а тоді зменшується внаслідок зниження концентрації реагентів. Прикладами автокаталітичних реакцій є кислотний гідроліз естерів (продуктом-каталізатором — карбонова кислота), окиснення малонової кислоти перманганатом калію (каталізується йонами Mn2+), галоформна реакція. Автокаталіз є причиною існування осцилюючих (автоколивальних) реакцій, що характеризуються періодичною нерівноважною зміною швидкості реакції та концентрацій реагентів (і каталізаторів): реакції Бєлоусова — Жаботинського, Бріггса — Раушера (Briggs — Rauscher), реакція «йодного годинника» тощо. Автокаталіз, а також негативний автокаталіз широко поширені в біологічних системах. Автокаталіз запропонований як один із механізмів виникнення життя (абіогенезу).

Література

  1. Soai K., Sato I., Shibata T. Asymmetric autocatalysis and the origin of chiral homogeneity in organic compounds. Chem. Rec. 2001. 1. № (4).

Автор ВУЕ

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ