Автентичне тлумачення

Автенти́чне тлума́чення (від грец. αὐθεντιϰός — істинний, відповідний, справжній, дійсний, вірний) — роз’яснення норм права, яке здійснює державний орган, що є джерелом цього права. Автентичне трактування є різновидом офіційного тлумачення норм права. Автентичне тлумачення характеризується прямим роз’ясненням змісту правових норм державним органом у разі, коли вони неправильно використовуються суб’єктами права. Автентичне тлумачення має обов’язковий характер застосування, а також допоміжний характер стосовно правотворення, адже акти автентичного тлумачення не можуть застосовуватись окремо від самого нормативного акта. Метою автентичного тлумачення є усунення недоліків і попередження їх виникнення в майбутньому. Одна з особливостей автентичного тлумачення — ієрархічність його актів, що визначається місцем правотворчого органу в структурі держапарату. За змістом автентичне тлумачення близьке до правотворення, оскільки в результаті автентичного тлумачення формулюються положення, що містять елементи новизни.

Література

  1. Капліна О. Правозастосовне тлумачення норм кримінально-процесуального права. Харків : Право, 2008. 296 с.
  2. Настасяк І. Тлумачення правових норм. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2010. 336 с.
  3. Гончаров В. Від старої теорії тлумачення до нової: основні виклики та рішення // Філософія права і загальна теорія права. 2014. № 1–2. С. 53–69.
  4. Саміло Г. Проблеми тлумачення правових норм. Запоріжжя : Запорізький національний технічний університет, 2017. 144 с. URL: http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/2670/1/Samilo_Problems_of_interpretation.pdf

Див. також

Тлумачення закону

Автор ВУЕ

Редакція ВУЕ

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Редакція ВУЕ Автентичне тлумачення // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Автентичне тлумачення (дата звернення: 27.10.2021).

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ