Аверс

А́верс (фр. avers, від лат. adversus — розташований попереду, повернутий обличчям) — лицевий бік монети. На сьогодні відсутнє єдине правило визначення аверсу, проте загальновживаним у монетних каталогах є підхід за яким на аверсі має бути зображено: а) державний герб, емблему тощо; якщо з обох боків монети зображені герби, то аверс вважається той, на якому герб вищий за рангом і становищем; б) портрет глави держави, монетного сеньора або іншого власника монетної регалії; в) легенду з назвою країни або території; г) легенду з ім’ям власника монетної регалії. Якщо на монеті відсутні державний герб, емблема, портрет монарха, назва країни чи позначення емітента, аверсом прийнято вважати зворотний до зображення її номіналу бік. Найчастіше на аверсі сучасних монет розміщують герб держави, на зворотному боці (реверсі) — номінал.

Література

  1. Фёдоров-Давыдов Г. А. Монеты рассказывают (Нумизматика). Москва : Изд-во АН СССР, 1963. 136 с.
  2. Загреба М. Монети України, 1992 - 2016. 12-е вид., перероб. та допов. Kиїв : Логос, 2017. 320 с.

Автор ВУЕ

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Троян С. С. Аверс // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Аверс (дата звернення: 24.10.2021).

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ