Авераж


Авера́ж (англ. average — середнє число) — багатозначний термін:

1) Стратегія гри на біржі, що полягає у послідовному періодичному проведенні операцій купівлі-продажу акцій певного випуску залежно від зміни їх курсу. Внаслідок реалізації аверажу середня ціна, за якої відбувалася купівля або продаж акцій, змінюється відповідно до динаміки ринкової кон’юнктури, тобто усереднюється.

2) Усереднені строки оплати кредитів, позик частинами (щомісячні, щоквартальні, річні тощо).

3) У бухгалтерській справі — середня кількість товару.

Література

  1. Резго Г. Я., Кетова И. А. Биржевое дело. Москва : Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2010. 288 с.
  2. Шаркова А. В. Словарь финансово-экономических терминов Москва : Дашков и К°, 2017. 1167 с.

Автор ВУЕ

Покликання на цю статтю:
Редакція ВУЕ Авераж // Велика українська енциклопедія. URL: http://vue.gov.ua/Авераж (дата звернення: 19.08.2019).