Аваншельф

Аваншельф. Геологічна будова

Аванше́льф (від аван... і шельф) — висунута в бік океану частина шельфу, занурена на глибину 700–1000 м і більше.

Такі елементи рельєфу материкового схилу нахилені в бік океану, мають вирівняні ступені шириною до кількасот кілометрів (частіше десятки кілометрів). Припускають, що аваншельфи утворилися внаслідок тектонічного занурення ділянок шельфу, оскільки їхня геологічна будова зазвичай збігається з будовою його прилеглих частин. Площа аваншельфу сягає десятків і сотень тисяч квадратних кілометрів. Так само, як і шельфи, аваншельфи прикриті малопотужними і переривчастими напластуваннями донних осадів. Прикладом аваншельфу є Норвезький шельф.

Література

  1. Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / За ред. В. С. Білецького. Донецьк : Донбас, 2004. Т. 1. 640 с.
  2. Чепіжко О. В. Геотектоніка. Одеса : Одеський національний університет, 2012. 186 c.
  3. Шнюков Є. Ф. та ін. Основи морезнавства : в 3 ч. Київ, Севастополь, 2012. Ч. 3: Геологія і корисні копалини Світового океану. 501 с.

Автор ВУЕ

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Редакція ВУЕ Аваншельф // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Аваншельф (дата звернення: 24.10.2021).

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ