Аванс


Ава́нс (фр. avance — випередження) — багатозначний термін:

1) У цивільному праві — грошова сума або інша майнова цінність, яка передається однією стороною договору другій у рахунок майбутніх платежів. На відміну від завдатку, який при невиконанні договору стороною, що дала завдаток, нею втрачається, аванс у разі порушення умов договору повертається стороні, яка його видала. Як і завдаток, аванс служить доказом укладення договору, але, на відміну від завдатку, не є способом забезпечення виконання зобов’язань. Тому будь-яка попередня плата вважається авансом, якщо в письмовій угоді сторін договору немає прямої вказівки на те, що ця плата є завдатком. При належному виконанні договірного зобов’язання аванс включається в загальний рахунок остаточної плати.

2) У трудовому праві — грошова сума, що видається працівникові підприємства, установи, організації у рахунок майбутніх виплат по зарплаті або на витрати в разі відрядження працівника до іншої місцевості тощо.

Джерела

Автор ВУЕ

В. В. Луць

Покликання на цю статтю:
Луць В. В. Аванс // Велика українська енциклопедія. URL: http://vue.gov.ua/Аванс (дата звернення: 22.08.2019).