Абсциса

Абсциса.jpg

Абсци́са (від лат. abscissus — відрізаний) — одна з координат точки в Декартовій системі координат.

Уперше цей термін застосований в такому контексті Г. Лейбніцем.

На площині прямокутна система утворюється двома взаємно перпендикулярними осями, які перетинаються в точці, що зветься початком координат та має координати (0, 0). Абсциса — одна з координат, необхідних для визначення положення деякої точки на площині або у просторі. У геометрії координати точок прийнято позначати латинськими літерами, абсцису позначають переважно літерою Х.

У картографії абсциса — це координата, що відраховується в напрямку осьового меридіану.

Література

  1. Мартиненко М. А., Дубовик В. П., Михайленко Т. Т. Елементарна математика. 4-те вид., випр. і допов. Київ : НУХТ, 2004. 201 с.
  2. Пономаренко В. С. Вища математика. Харків : Фоліо, 2014. 669 с.

Автор ВУЕ

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ