Абсурдизм

Абсурди́зм (від лат. absurdus — безглуздий, немилозвучний) — філософський принцип, який стверджує марність намагань людини пізнати сенс життя й заперечує існування такого сенсу для людства.

Передумовами виникнення абсурдизму були світові війни першої половини 20 ст. Смерть, відчай, соціальна невлаштованість стали підґрунтям для появи і розвитку ідей абсурдизму та екзистенціоналізму. З теоретичного погляду абсурдизм — частина філософії екзистенціоналізму, його витоками вважають ідеї данського філософа С. К’єркегора. Найґрунтовніше концепцію абсурдизму представлено в роботі французького письменника і філософа А. Камю, зокрема у праці «Міф про Сізіфа».

Література

  1. Камю А. Вибрані твори: У 3 т. / Перекл. з франц. Д. Наливайка. Харків, 1997.

Автор ВУЕ

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ