Абстракція у філософії

Абстракція у філософії — результат мисленнєвого абстрагування, тобто мисленнєвого виділення істотного, загального серед множини ознак, властивостей, зв’язків, відношень конкретного об’єкта пізнання; постає у формах чуттєво-наочного образу (напр., модель), судження, поняття, наукової та філософської категорії

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ