Абстракція


Абстра́кція (від лат. abstrahere — відокремлювати) — форма відображення в людській свідомості предметів і явищ об’єктивної дійсності, мисленого відокремлення (абстрагування) від їхніх властивостей та виділення загальної ознаки, що характеризує даний клас предметів. Абстракцією можуть бути і формами мислення (поняття), і конкретно-чуттєвими наочними образами (схеми, символи, креслення). Наукові абстракції (поняття, закони, принципи) створюються внаслідок абстрагувальної діяльності мислення в науковому пізнанні. Вони відображають найістотніші властивості, зв’язки й відношення досліджуваних явищ. Хоч наукові абстракції бідніші за об’єктивну конкретність явищ, що вивчаються, проте вони глибше проникають у їхню сутність. Глибина й повнота відображення сутності предмета пізнання досягається в системі наукових абстракцій — в теорії, істинність якої перевіряється практикою.

Література

  1. Горский Д. П. Вопросы абстракции и образование понятий. Москва, 1961.
  2. Розов М. А. Научная абстракция и ее виды. Новосибирск, 1965.
  3. Рузавин Г. И. Методология научного познания. Москва, 2012.

Автор ВУЕ