Абсорбція в економіці


Абсо́рбція в еконо́міці — багатозначний термін:

1) Злиття кількох компаній з метою створити єдину економічну структуру, придбати сукупні активи та пасиви комерційної фірми, що поглинається, з виділенням їй як компенсації частки капіталу або емітованих з цією метою акцій.

2) Включення в соціально-економічну систему країни іммігрантів, осіб, що прибули до неї з інших країн на постійне місце проживання.

Література

  1. Галпин Т. Дж., Хэндсон М. Полное руководство по слияниям и поглощениям компаний: Методы и процедуры интеграции на всех уровнях организационной иерархии / Пер. с англ. Москва : Вильямс, 2005. 240 с.
  2. Євдокимов Ф. І., Розумна Н. В. Організаційно-економічний механізм об'єднання промислових підприємств: монографія. Донецьк : ДВНЗ «ДонНТУ», 2010. 179 с.
  3. Міненко М. А. Фахові виробничі об'єднання (теорія, методологія, практика). Київ : Інститут аграрної економіки, 2010. 358 с.
  4. Щелкунов В. І. та ін. Економіка та організація діяльності об'єднань підприємств. Київ : НАУ, 2012. 336 с.

Автор ВУЕ

Покликання на цю статтю:
Онищенко А. М. Абсорбція в економіці // Велика українська енциклопедія. URL: http://vue.gov.ua/Абсорбція в економіці (дата звернення: 17.08.2019).