Абсолютно неперервна функція


Абсолютно неперервна функція — функція f(x) на скінченному чи нескінченному відрізку дійсної осі