Абсолютно збіжний ряд


Абсолютно збіжний ряд — ряд, для якого збігається також ряд, складений з абсолютних величин його членів