Абсолютизація

1) абстракція найвищого рівня, уявне надання певному об’єкту недосяжно високих якостей, властивостей, значень;

2) приписування визначальної ролі якомусь одному серед чинників (або рис, аспектів, ознак, властивостей тощо) за ігнорування інших при поясненні природних, соціальних, психічних явищ і процесів.

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ