Аброгація

Аброга́ція (лат. abrogatio — скасування) — відміна, анулювання, скасування або зміна закону в зв’язку з його застарілістю, неактуальністю або в разі, якщо він не відповідає духові часу, сучасним викликам, або якщо закон чи його окремі положення суперечать конституції держави, а саме визнаний конституційним судом неконституційним. Аброгація оголошується у прикінцевих положеннях нового закону або законом про внесення змін до чинного закону. Термін походить із римського права і до сьогодні зберігає першочергове значення.

Похідними від аброгації є терміни:

  • дерогація (лат. лат. derogatio — обмеження) — часткове скасування чинного закону;
  • оброгація (лат. лат. obrogatio — зміна) — внесення часткових, незначних змін до чинного закону;
  • суброгація (лат. лат. subrogatio — доповнення) — доповнення чинного закону новими положеннями (пунктами, частинами, статтями чи розділами).

Необхідність у аброгації є об’єктивною реальністю, оскільки законодавство відображає потреби суспільства і держави, які перебувають у динаміці. Вчасність та доречність аброгації — запорука ефективного розвитку економіки, політичних інститутів та громадянського суспільства. Негативною формою аброгації можна вважати такі зміни до законодавства, які звужують зміст та обсяг чинних прав і свобод людини. В економіці термін аброгації застосовується для позначення змін чи скасування попередньої домовленості, угоди сторін чи договору, внаслідок змін обставин, які з часом перестали бути актуальними.

Література

  1. Шемшученко Ю. С. та ін. Державотворення і правотворення в Україні: досвід, проблеми, перспективи. Київ : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького, 2001. 656 с.
  2. Ющик O. I. Теоретичні основи законодавчого процесу. Київ : Парламентське видавництво, 2004. 519 с.
  3. Морев М. П. Римское право. Москва : Дашков и К, 2008. 718 с.
  4. Чубенко А. Г. та ін. Термінологічний словник з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та корупції. Київ : Ваіте, 2018. 826 с.

Автор ВУЕ

М. М. Шумило

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Шумило М. М. Аброгація // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Аброгація (дата звернення: 28.10.2021).

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ