Абрис у графіці

Абрис у графіці — контур, обрис предмета.

Поняття належить, зокрема, до термінології комп’ютерної графіки.

Література

Комп’ютерна графіка : навч. посіб. у 2-х кн. для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології» / Укладачі : Тотосько О.В., Микитишин А.Г., Стухляк П.Д. Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017. 304 с.

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ