Абзетцер


Абзе́тцер

Абзе́тцер (нім. Absetzer, від аbsetzen — відсувати) — самохідний багатоківшевий агрегат, відвальний екскаватор, призначений для екскавації відвальної гірської маси.

Перші абзетцери неповоротного типу створено на початку 20 ст. у Німеччині, де донині широко застосовують у буровугільних кар’єрах.

Абзетцер складається із забірного (ківшевий ланцюг або ротор) та розвантажувального пристроїв і зазвичай обладнаний стрічковим конвеєром. У деяких абзетцерах забірний пристрій є окремою установкою, а консольний стрічковий конвеєр обладнаний рейковим ходом (інколи гусеничним). Під час роботи абзетцер переміщується по рейковому шляху вздовж відвального тупика.

За типом розвантажувального механізму розрізняють абзетцери:

  • ківшеві (розвантажувальний механізм — горизонтальна ківшева рама);
  • ківшево-стрічкові (розвантажувальний механізм — консольний стрічковий конвеєр);
  • черпакові.

Перші два типи абзетцера використовують для верхнього і нижнього відсипання, черпакові — лише для нижнього відсипання.

Абзетцер застосовують переважно в районах із м’яким кліматом під час розроблення неміцних розкривних порід, а також при проведенні розкривних робіт у великих обсягах. Ківшево-стрічкові абзетцери використовують для верхнього і нижнього відсипання.

В Україні кількість кар’єрів, де використовують абзетцери, є незначною.

Література

  1. Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / за ред. В. С. Білецького. Донецьк : Донбас, 2004. Т. 1. 640 с.
  2. Пригунов О. С. та ін. Транспортні комплекси кар'єрів. Дніпро : Національний гірничий університет, 2015. 241 с.
  3. Сукач М. К. Будівельні машини і обладнання. Київ : Ліра-К, 2016. 390 с.

Автор ВУЕ