Абдукція у біології


Абдукція у біології — рух кінцівки або якої-небудь іншої частини тіла, спрямований убік відносно центральної осі тіла. Виконується абдукторами — групами м’язів, які приводять у рух певну частину тіла. Абдукція ока — поворот ока в бік скроні; абдуктори ока — латеральний (зовнішній) прямий м’яз та верхній і нижній косі м’язи. Інші приклади абдукції: відведення ноги від другої, відведення мізинця від решти пальців, піднесення руки з положення висячи.

Література

  1. Синельников Р. Д., Синельников Я. Р. Атлас анатомии человека: Учеб. Пособие. 2-е изд., стереотипное: В 4 т. Москва : Медицина, 1996. Т. 4. Учение о нервной системе и органах чувств. 320 с.

Автор ВУЕ