Абандон


Абандо́н (фр. abandon — відмова) — відмова страхувальника від своїх прав на все застраховане майно (судно, вантаж) на користь страховика в разі виплати останнім повної страхової суми. Термін «абандон» є традиційним для відносин, пов’язаних із морськими перевезеннями. Абандон може заявлятися у випадках пропажі судна безвісти; економічної недоцільності відбудування або ремонту застрахованого судна, ліквідації пошкоджень або доставки застрахованого вантажу до місця призначення; захоплення судна або вантажу, застрахованого від такої небезпеки, якщо захоплення триває понад 2 місяці.

Кодекс торговельного мореплавства України передбачає, що заява про абандон має бути безумовною, безповоротною, поширюватися на все застраховане майно та зробленою страховику протягом 6 місяців з моменту закінчення термінів (настання обставин). По завершенні шестимісячного терміну страхувальник утрачає право на абандон, але може вимагати відшкодування збитків на загальних підставах. Якщо після отримання від страховика відшкодування з’ясується, що судно не загинуло, або захоплене судно чи вантаж будуть звільнені, страховик може вимагати, щоб страхувальник, залишивши собі майно, повернув страхові відшкодування. Винятком є відшкодування часткового збитку, якщо його зазнав страхувальник.

До страховика, який сплатив страхове відшкодування, переходить у межах сплаченої суми право вимоги, яке страхувальник (або інша особа, що отримала страхове відшкодування) має до особи, відповідно за заподіяну шкоду. Страховик може скористатися своїм правом з дотриманням порядку, установленому для особи, яка отримала відшкодування. Якщо страхувальник відмовився від свого права вимоги до особи, відповідно за заподіяну шкоду, або здійснення цього права стало неможливим з його вини, страховик звільняється від сплати страхового відшкодування повністю або у відповідній частині. Якщо страхувальник отримав відшкодування збитків від третіх осіб, страховик сплачує лише різницю між сумою, належною для сплати за умовами договору морського страхування, і сумою, отриманою від третіх осіб.

Література

  1. Ефимов С. А. Морское страхование: теория и практика. Москва : РосКонсульт, 2001. 448 с.
  2. Шутенко В. В. Морское страхование. Москва : Моркнига, 2010. 166 с.
  3. Кузнецов С. О., Аверочкін Т. В. Морське право. Одеса : Фенікс, 2011. 382 с.
  4. Панченко О. І., Штирхун Х. І. Класифікація ризиків як складова забезпечення страхового захисту на морському транспорті //Вісник Чернігівського державного технологічного університету. 2013. № 1. С. 239–245.

Автор ВУЕ

А. Ю. Бабаскін


Покликання на цю статтю:

Бабаскін А. Ю. Абандон // Велика українська енциклопедія. URL: http://vue.gov.ua/Абандон (дата звернення: 22.02.2019).