АВ0-несумісності реакція


АВ0-несумі́сності реакція — одна з клінічних форм імунопатології вагітності, що виникає за умови несумісності організмів матері й плода за різними антигенами та призводить до тяжких порушень стану плода і новонародженого — імунної несумісності (ізоімунізації). Rh-ізоімунізація — гуморальна відповідь на еритроцитарні антигені (Аr) плода Rh-групи. Найчастіше імунну несумісність виявляють за наявності у матері 0(І) групи крові, а у плода — А(II), рідше В(III) або АВ(IV). Групи крові 0(І) та А(II) у людській популяції трапляються з майже однаковою частотою — 45 % і 42 % відповідно. Однак груповий конфлікт спостерігається менше, ніж у 10% випадків від загального числа пологів. Це зумовлено тим, що з кількох відомих алотипів А-імуногенним є тільки алотипи А1. У разі імунного конфлікту по АВ0-системі у крові матері з’являються α- чи β-антитіла: аглютиніни та гемолізини. Ізоімунізація по системі АВ0 може бути причиною гемолітичної хвороби немовляти від субклінічної до легкої форми і розвивається лише в 1–2 % АВ0-несумісних вагітностей, що зумовлено особливостями імунобіологічних взаємин матері й плода в кожному конкретному випадку. За наявності у вагітної 0(I) групи крові визначають групу крові чоловіка для виявлення групи ризику немовляти по АВ0-конфлікту. Обстеження вагітних на групові імунні антитіла доцільне у жінок із звичним невиношуванням, мертвонародженням та смертю немовлят від гемолітичної хвороби. Профілактику гемолітичної хвороби по системі АВ0 під час вагітності не проводять.

Відео

Чому групи крові настільки важливі

Література

  1. Запорожан В. М. Акушерство та гінекологія :у 2 т. Київ : Здоров’я, 2000. Т. 1: Акушерство. 432 с.
  2. Сидельникова В. М. и др. Гемолитическая болезнь плода и новорожденного. Москва : Триада Х, 2004. 192 с.
  3. Basu S. et al. Hemolytic disease of the fetus and newborn: Currentt rends and perspectives // Asian Journal of Transfusion Science. 2011. № 5 (1). Р. 3–7.
  4. Лоскутов О. А. та ін. Застосування імуносорбції при АВ0-несумісній трансплантації органів від живого родинного донора // Український журнал медицини, біології та спорту. 2017. № 1. С. 110–113. URL: http://www.jmbs.com.ua/wp-content/uploads/2017/09/21.3.pdf

Автор ВУЕ

О .В. Кравченко

Покликання на цю статтю:
Кравченко О. В. АВ0-несумісності реакція // Велика українська енциклопедія. URL: http://vue.gov.ua/АВ0-несумісності реакція (дата звернення: 20.07.2019).