АІДА

АІДА.jpg

АІДА (акронім від англ. AIDA — Attention, Interest, Desire, Action — увага, інтерес, бажання, дія) — маркетингова модель споживчої поведінки, що описує послідовність стадій сприйняття реклами, які ведуть до ухвалення рішення про покупку товару чи послуги. У теорії реклами одна з найпоширеніших ієрархічних моделей. AIDA застосовується при формуванні стратегії збуту товарів, встановленні зв’язку споживача з брендом, формуванні мережі постійних клієнтів.

Історична довідка

Модель запропонована американським рекламістом Е. Льюїсом (1898) та американським психологом Е. Стронгом (1925).

Набула популярності з 1960-х.

Зазнала низки модифікацій, найпоширеніша з яких — AIDAS, де S означає Satisfaction (задоволення).

Характеристика

Зміст моделі AIDAS: рекламне повідомлення має привабити увагу (Attention) потенційного покупця, викликати інтерес (Interest), що переростає у бажання (Desire) здобути товар та спонукає до дії (Action) — покупки, яка має задовольнити (Satisfaction) потребу покупця. Елемент задоволення необхідний для поширення покупцем інформації про товар та його залучення до числа постійних клієнтів компанії.

Інші тлумачення та розширення враховують появу нових рекламних носіїв та комунікативних платформ, зокрема соціальних медіа:

  • AIDMA, де M — Motivation (мотивація здійснення покупки);
  • AIDCA, де C — Conviction (переконаність у правильності вибору);
  • AIDEA, де E — Evidence (свідчення), відгуки інших покупців як альтернативне джерело інформації для прийняття рішення про покупку;
  • AISDALSLove, де Attention (увага), Interest (зацікавленість), Search (пошук інформації), Desire (бажання придбати товар чи послугу), Action (дія, придбання товару, послуги чи обрання бренду), Like/dislike (формування першого ставлення подобається/не подобається продукт чи бренд), Share (поширення досвіду споживання товару та порівняння з досвідом інших), Love/hate (закріплення довгострокових установок «любові/ненависті» до продукту чи бренду).

Література

  1. Strong E. K. Theories of Selling // Journal of Applied Psychology. 1925. Vol. 9 (1). Р. 75–86.
  2. Амблер Т. Практический маркетинг. Санкт-Петербург : Питер, 1999. 400 с.
  3. Котлер Ф. Основы маркетинга / Пер. с англ. Mосква : Вильямс, 2007. 656 с.
  4. Рысев Н. Ю. Активные продажи. Санкт-Петербург : Питер, 2009. 416 с.
  5. Li J., Yu H. An Innovative Marketing Model Based on AIDA: A Case from E-bank Campus-marketing by China Construction Bank // iBusiness. 2013. Vol. 5. № 3. P. 47–51.
  6. Pashootanizadeh M., Khalilian S. Application of the AIDA model: Measuring the effectiveness of television programs in encouraging teenagers to use public libraries // Information and Learning Science. 2018. Vol. 119. Iss. 11. P. 635–651.

Автор ВУЕ

Редакція ВУЕ

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Редакція ВУЕ АІДА // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/АІДА (дата звернення: 30.09.2020).

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ