Історія міст і сіл Української РСР


українське багатотомне краєзнавче довідкове видання