Інтерсуб’єктивність

cтан, за якого люди отримують можливість спільно взаємодіяти на основі узгодження своїх уявлень і очікувань з уявленнями й очікуваннями інших людей

Покликання на статтю