Інтеграція

1) об’єднання в ціле окремих частин або елементів; 2) у мовознавстві – зближення мов, нівелювання їхніх відмінностей; 3) в біології – явище функціонального об'єднання диференційованих структурних елементів живого

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ