Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України — провідна науково-дослідна установа політологічного профілю в системі НАН України. До 1997 — Інститут національних відносин і політології НАН України.

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ