Інститут мікробіології і імунології імені І. І. Мечникова НАМН України

державна установа у складі Національної академії медичних наук України. Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова АМН України — один з найстаріших у світі наукових закладів протиепідемічного профілю (рік заснування 1886).

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ