Інвестиції

1) вкладення в цінні папери з метою отримання спекулятивного прибутку за рахунок зростання вартості фінансових активів; 2) прямі інвестиції – витрати капіталу на придбання матеріальних активів і накопичення матеріально-виробничих запасів

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ