Іменник

частина мови, що позначає предмет і виражає це узагальнене значення за допомогою граматичних категорій роду, числа й відмінка та виступає у двоскладних реченнях у ролі підмета, додатка, присудка, означення або обставини

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ