Європейська комісія

орган ЄС, наділений повноваженнями ініціативи, реалізації, управління та контролю (стежить за виконанням угод та забезпеченням інтересів Співтовариства)

Покликання на статтю