Версія від 17:47, 9 червня 2021, створена Андрій Тищенко (Обговорити цю сторінку | внесок) (Заміна тексту — «thumb|right|300px» на «right|300px»)
(різн.) ← Попередня версія | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)

Акт нормативно-правовий

Акт нормати́вно-правови́й — офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженим на це суб’єктом у визначених законом формі та порядку, який встановлює, змінює, припиняє чи конкретизує певні норми права з метою урегулювання суспільних відносин, що потребують державно-організаційного впливу.

Характеристика

Нормативно-правовий акт має низку характерних ознак: приймається або санкціонується уповноваженими органами державної влади, місцевого самоврядування або народом (шляхом референдуму); завжди містить нові норми прав або змінює (скасовує) чинні; приймається з дотриманням певної процедури; має форму письмового акта-документа і точно визначені реквізити; публікується в офіційних спеціальних виданнях з обов’язковою відповідністю автентичності тексту офіційного зразка; розрахований на багаторазове застосування; адресований неперсоніфікованому колу осіб; містить основні структурні елементи; підлягає обов’язковій державній реєстрації та обліку в Єдиному державному реєстрі нормативних актів; опрацьовується з урахуванням правил юридичної техніки (вимоги щодо використання мови, юридичної термінології, юридичних конструкцій, тощо). Нормативно-правовий акт є основною формою права в Україні. Вони становлять єдину ієрархічну систему, яка повинна характеризуватися внутрішньою узгодженістю і забезпечувати правове регулювання в різних сферах суспільних відносин.

Нормативно-правові акти утворюють складну ієрархічну систему, їх можна класифікувати: за юридичною силою — на закони (акти вищої юридичної сили) і підзаконні акти, (акти засновані на законах, що їм не суперечать); за суб’єктами правотворчості — на нормативні акти, прийняті народом, Главою держави, органами законодавчої, виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та ін.; за ступенем систематизації — на прості і кодифіковані; за сферою дії — на загальні, спеціальні і локальні; за галузевою належністю — на нормативні акти, які містять норми конституційного, адміністративного, цивільного, кримінального, трудового, сімейного та інших галузей права; за зовнішньою формою виразу — на закони, укази, постанови, рішення, розпорядження, накази тощо; терміном дії — на невизначений час, строкові. Нормативно-правові акти застосовуються до суспільних відносин, що мали місце в період від введення їх у дію до втрати ними юридичною сили.

Нормативно-правовий акт не має зворотної сили — він діє тільки щодо тих обставин і випадків, які виникли після введення його в дію. Це необхідний фактор правової стабільності, коли громадяни і юридичні особи повинні бути впевнені в тому, що нормативно-правові акти не погіршать їхнє правове положення. Виняток становить кримінальне законодавство, у якому через гуманні мотиви діє правило: «кримінальний закон має зворотну силу, якщо він пом’якшує або усуває караність діяння».

Нормативно-правовий акт має обмеження дії у просторі — він застосовується на тій території, на яку поширюється суверенітет держави або компетенція відповідних органів. Так, дія нормативно-правових актів вищих органів державної влади в Україні поширюється на всю її територію, акти місцевих органів влади — на територію відповідних адміністративних одиниць.

Література

  1. Сердюк І. А. Нормативно-правовий акт у співвідношенні з актом застосування та актом тлумачення норм права // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2010. Вип. 3. С. 152–159.
  2. Ришелюк А. М. Законотворчість в Україні. Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2013. 384 с.
  3. Нестерович В. Ф. Вплив громадськості на прийняття нормативно-правових актів: проблеми конституційної теорії та практики. Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2014. 736 с.
  4. Петришин О. В., Погребняк С. П., Смородинський В. С. та ін. Теорія держави і права. Харків : Право, 2015. 368 с.
  5. Легін Л. М. Нормативно-правовий акт: поняття та система ознак // Право і суспільство. 2016. № 2. С. 21–26.

Автор ВУЕ

В. А. Яцук

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Яцук В. А. Акт нормативно-правовий // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Акт нормативно-правовий (дата звернення: 17.01.2022).

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ